You are hereKdo jsme

Kdo jsme


By - - Posted on 13 Červen 2008

 

Kdo jsme

 

Jsme dobrovolným a neziskovým sdružením občanských sdružení i jednotlivých osob, které spojuje ochrana přírody a krajiny v celé České republice. 

Důvodem pro založení Unie pro krajinu byl především živelný a nekontrolovatelný rozvoj výstavby vysokých větrných elektráren, které jsou stavěny a navrhovány i v oblastech dosud nenarušených průmyslem, v blízkosti lidských obydlí, chráněných krajinných oblastí, v nevhodných nadmořských výškách, a v oblastech, kde jejich výstavbou dojde k nevratné změně krajinného rázu. Zákon č.180/2005 Sb. o podpoře energie z obnovitelných zdrojů zaručuje provozovatelům větrných elektráren po dobu 15-ti let jistý odbyt za státem garantovanou cenu. To způsobuje obrovský zájem investorů o výstavbu větrných elektráren u nás. Obyvatelé vesnic ne vždy znalí zákonů jsou často vystavováni tlakům ať už v podobě apelu na nutnost plnění závazků České republiky vůči Evropské unii nebo prostě podléhají iluzím o „čisté energii zadarmo“ a hlavně vidině slibovaných zisků pro obec. 

Protože naši zákonodárci zatím nejeví vůli dořešit všechny sporné body jako jsou možné dopady na lidské zdraví, vliv na zvířata, socioekonomické dopady pro obec, možnost sousedních obcí vyjádřit se k záměru během stavebního řízení atd., rozhodli jsme se spojit nabyté znalosti a zkušenosti (občanská sdružení vznikla většinou za situace, kdy se v obci řešil nějaký záměr věrného parku a obyvatelé chtěli být účastníky řízení) a založit jednu zastřešující organizaci, jejímž cílem je:  

  • hájit základní lidská práva občanů ohrožených důsledky živelné výstavby větrných elektráren a nedostatečné legislativy v této oblasti

  • chránit životní prostředí a krajinný ráz České republiky

  • poskytovat objektivní informace a sdílet zkušenosti ve sledované oblasti

  • koordinovat postupy svých členů a vystupovat navenek směrem ke státním orgánům a institucím

  • prosazovat zásadní změnu státní politiky v podpoře využívání větrné energie.

Zásadně nezavrhujeme výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale uvědomujeme si, že větrná energie patří k těm nejdražším a nejproblematičtějším (viz. zpráva NKÚ). Proto si myslíme, že by se stavby větrných elektráren měly projektovat pouze v místech, kde větrné podmínky zaručují návratnost v podobě vyrobené energie, v místech, kde nebude zbytečně a pro nicotný zisk energie poškozen krajinný ráz a krajina v blízkosti lidských obydlí, např. na mořských pobřežích či pouštích, kterými však Česká republika nedisponuje. I vzhledem k tomuto faktu máme důvod se domnívat, že větrná energetika pro naši republiku není vhodnou alternativou. 

Na těchto stránkách chceme pomoci občanům nacházejícím se v podobné situaci. Nabízíme pomoc při orientaci ve spleti zákonů, vyhlášek, metodických pokynů a výjimek. Každý by měl znát svá práva, ale i práva a hlavně povinnosti jím volených zastupitelů (ať už jde o obec, kraj či vládu). Doufáme, že informace zde uvedené přispějí k utvoření si vlastního názoru na větrné elektrárny, případně napomohou ke zvolení postupu při řešení konkrétní situace v konkrétní obci. 

Podle možností budeme také informovat o dokumentech týkajících se životního prostředí, přírody a krajiny, které existují nebo se připravují a budou projednávány, nebo je žádoucí, aby byly veřejností připomínkovány.