You are here11.11.2012 Skandál kolem větrných elektráren v Dánsku

11.11.2012 Skandál kolem větrných elektráren v Dánsku


By ivoef - Posted on 05 Prosinec 2012

Skandál kolem větrných elektráren v Dánsku

 

V dánském tisku byl odhalen skandál který otřásá vládou. (1) Ministr životního prostředí již dlouhou dobu předstírá, že normy týkající se hluku z větrných elektráren v jeho zemi jsou nejrestriktivnější na světě. Přesto tento měsíc vysvětlil, že asi 4 až 11 % obyvatel v sousedství větrných elektráren bude obtěžováno oním charakteristickým pulzujícím zvukem. V dánské, už tak dost přesycené krajině bude totiž instalována asi tisícovka dalších vrtulí.

 

Evropská platforma proti větrným elektrárnám (EPAW) a nadace Waubra (Austrálie) tuto bezohlednost vůči lidským právům na zdraví kritizují.  Varují, že ve světě jsou tisícovky lidí, včetně malých dětí, kteří v okolí větrných elektráren v noci nemohou spát kvůli hluku a infrazvuku. To nevyhnutelně vede ke zdravotním problémům, které se časem zhoršují. „Má snad nějaká země v Evropské unii nebo kdekoli jinde právo obětovat zdraví části svých obyvatel?“ ptá se Mark Duchamp, výkonný ředitel EPAW.

 

Světoznámý dánský profesor akustiky Henrik Moeller z prestižní univerzity v Aarlborgu opět přichází s kritikou své vlády týkající se problému větrných elektráren.  Vystoupil už jednou, před rokem, kdy odsoudil zásadní nesrovnalosti ve stanovování norem týkajících se nízkofrekvenčních zvuků z větrných elektráren.(2)

 

Tentokrát obviňuje ministra životního prostředí z toho, že jeho čísla  4 – 11% neodpovídají realitě. Podle profesorových odhadů bude větrnými elektrárnami ve dne i v noci silně ovlivněno 22 – 42 % lidí. Toto procento je značně vysoké a takový skandál bude těžké ignorovat, komentuje Mark Duchamp.

 

„Tato bezohlednost týkající se zdraví dánských občanů bude mít dalekosáhlé následky“, míní Mauri Johansson, MD, MHH, specialista na onemocnění z povolání v Dánsku, „protože naše předpisy týkající se frekvencí vydávaných větrnými elektrárnami  přebírají i jiné země. Vlády v okolním světě budou i nadále povolovat, aby se tyto konstrukce stavěly příliš blízko lidských obydlí a počet lidí postižených na zdraví bude růst nejen časem, ale i s počtem instalovaných větrníků, protože jejich počet dál rychle roste.

 

Dr. Sarah Laurie z australské nadace Waubra Foundation poznamenává, že to bude pro společnost jako celek velmi finančně náročné. „Azbest, tabák a teď větrné elektrárny: pořád stejný postup. Zdravotnické orgány problém popírají, spoléhají se na lživé studie vypracované samotným průmyslovým odvětvím, dokud se jednoho dne pravda nedostane na světlo (a k tomu jednoho dne dojde).  Mezitím se napáchá spousta škod, porušují se lidská práva a zdraví tisíců lidí včetně dětí se zhoršuje. Všude ve světě žalují churavějící lidé firmy, které provozují větrné elektrárny, protože jejich zdraví bylo narušeno. Problém již nelze dále ignorovat, natož popírat. Je třeba provádět nezávislé monitorování celého akustického spektra.“ (3)

 

Reference:

(1) – Článek přeložený nedávno autory do angličtiny :

http://vbn.aau.dk/files/70333301/2012_10_09_Feature_article_Berlingske.pdf

Původní článek v dánštině, 9 říjen 2012 :

http://vbn.aau.dk/files/69999518/2012_10_09_Berlingske_kronik_.pdf

(2) – Rok starý článek odhalující důležité nesrovnalosti:

http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n71

(3) – Požadavky na hodnocení hlukového znečišťování větrnými elektrárnami:

http://waubrafoundation.com.au/Wind_Turbine_Acoustic_Pollution_Assessment_Requir

ements.pdf

Kontakty:

Mark Duchamp +34 693 643 736 (Spain)   Skype: mark.duchamp

Executive Director, EPAW

www.epaw.org

save.the.eagles@gmail.com