You are herePoradna

Poradna


By - - Posted on 28 Srpen 2008

DESATERO PRO OBRÁNCE

KRAJINY

 

1.      Nikdo Vám s obranou Vašich domovů a krajiny před výstavbou velkých větrných elektráren nepomůže. Musíte si pomoci sami!!!

2.      Váš protivník (nikoliv nepřítel) není větrná elektrárna, ani obchodník s jejich výstavbou, nýbrž názor a přístup zastupitelů Vaší obce. Oni mají pravomoc rozhodnout, zda u Vás budou stát či nikoliv.

3.      Zjistěte místa ve svém okolí, kde přichází v úvahu výstavba větrných elektráren (nejen v katastru Vaší obce), protože investor už při příchodu do obce přesně ví, kde by bylo nejvhodnější místo ke stavbě. Komu patří tyto pozemky? Zkuste zjistit, jaký je jeho názor na tuto věc a finanční zájmy či potřeby, vztah k přírodě!

4.      Čerpejte informace o způsobech schvalování výstavby. Máte-li možnost, kontaktujte příslušný stavební odbor, odbor životního prostředí, ochránce přírody a ostatní, kterým není lhostejný osud Vaší krajiny (nepatří mezi ně poslanci a senátoři, vládní úředníci a ministři, ombudsman a další. Jejich zájmy jsou jiného druhu).

5.      Najděte spojence ve svém okolí, kterým by výstavba vadila z různých (nejen krajinu hyzdících) důvodů. Například zdravotních, ztráty soukromí, snížení cen nemovitosti, mysliveckých zájmů, rozvoje výstavby a jiných.

6.      Informujte spoluobčany o tom, že jejich pasivita není vodou, ale větrem na nežádoucí mlýny, neboť zastupitelé řeknou, že nikdo neprotestoval a peníze do obecní kasy jsou vždycky potřeba.

7.      Braňte se spojováním do občanských sdružení, která jako právnické osoby mohou být účastníky stavebních řízení a mají větší váhu než fyzické osoby. Atakujte své zastupitele, starostu, hejtmana Vašeho kraje, ať projeví svůj osobní názor na tuto věc. Rozhodovat budou sice zastupitelé, ale musí znát názor občanů.

8.      Nutná je osvěta. Argumentace mezi spoluobčany je prostá. Výstavba a provoz těchto děl je celospolečensky neekonomická, každému spotřebiteli prodražuje cenu elektřiny. Vydělávají na nich pouze ti, kteří je postaví a provozují, neboť dostávají dotace. Kdyby tomu tak nebylo, nikdo by je nechtěl stavět. To, že se postavili v některých evropských zemích je buď proto, že mají přísun větrů od moře, nebo mají náhorní plošiny či pouště, kde jejich provoz nikoho neobtěžuje. Ve většině případů však zvítězila podivná lobby, a všichni občané je dotují. Tato cesta výroby elektřiny je v našich podmínkách slepá a bohužel na desetiletí nevratná.

9.      Peníze obcím na ekologické stavby (mezi něž určitě nepatří velké větrné elektrárny se stovkami tun betonu v přírodě), jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizace apod., mohou jít přímo z přerozdělovaných peněz v Evropské unii, nikoliv cestou přes větrné elektrárny. Požádejte o ně přímo, projekt Vám ráda udělá lecjaká organizace pro tyto účely vytvořená.

10.   Obraťte se o radu na stránkách našeho občanského sdružení „UNIE PRO KRAJINU“, pokusíme se Vám sdělit, jak se bráníme nebo jsme se doposud bránili my účastníci tohoto sdružení. Největší nepřítel všech je neinformovanost!!!

Členská základna o.s. Unie pro krajinu