Úvod


By - - Posted on 07 Červenec 2008

Vítejte na stránkách sdružení

 

Unie pro krajinu

 

 

Unie pro krajinu je dobrovolným a neziskovým sdružením občanských sdružení i jednotlivých osob, které spojuje ochrana přírody a krajiny v celé České republice.

 

Důvodem pro založení Unie pro krajinu byl především živelný a nekontrolovatelný rozvoj výstavby vysokých větrných elektráren, které jsou stavěny a navrhovány i v oblastech dosud nenarušených průmyslem, v blízkosti lidských obydlí, chráněných krajinných oblastí, v nevhodných nadmořských výškách, a v oblastech, kde jejich výstavbou dojde k nevratné změně krajinného rázu.

 

Protože naši zákonodárci zatím nejeví vůli dořešit všechny sporné body jako jsou možné dopady na lidské zdraví, vliv na zvířata, socioekonomické dopady pro obec, možnost sousedních obcí vyjádřit se k záměru během stavebního řízení atd., rozhodli jsme se spojit nabyté znalosti a zkušenosti a založit jednu zastřešující organizaci.

 

Na těchto stránkách chceme pomoci občanům nacházejícím se v podobné situaci. Nabízíme pomoc při orientaci ve spleti zákonů, vyhlášek, metodických pokynů a výjimek. Doufáme, že informace zde uvedené přispějí k utvoření si vlastního názoru na větrné elektrárny, případně napomohou ke zvolení postupu při řešení konkrétní situace v konkrétní obci.