You are hereLiberecký

Liberecký


By - - Posted on 04 Listopad 2008

Zde najdete informace z Libereckého kraje.

 Seznam VE a VP zařazených v procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA :

Větrná elektrárna Václavice

Větrná stanice Dětřichov

Farma větrných elektráren Andělka (souhlas EIA)